اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی

درسنوات گذشته خانه ای ویلائی توسط خانواده شهید حاتمی در اختیار موسسه قرار گرفت تا درجهت حمایت از ایتام از آن استفاده گردد .پس از فوت پدر ومادر شهید حاتمی و باتوجه به اینکه این خانه ویلائی در اختیار موسسه خیریه بود ، براساس تصمیمات هیئت مدیره مقرر گردید که این ساختمان باکمک خیرین و پس ازبازسازی برای نگهداری دختران ایتام درسنین 13 تا 18 سال استفاده شود .

مختصات عرصه :280متر مربع ، اعیان 108متر مربع

ظرفیت : 15نفر

گروه سنی : 18-13ساله

جنسیت : دختر

مالکیت : اهدایی به موسسه خیریه فاطمیون

مدیریت : موسسه خیریه فاطمیون

نیازمندی ها

داوطلب خانم خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی

نیروی انسانی داوطلب خانم با مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ) روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم انسانی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

گزارش دهی به حامیان

موسسه خود را موظف میداند تا بصورت دوره ای ( ماهیانه + فصلی + سالیانه و موردی ) نسبت به ارائه گزارش خدمات که توسط حامیان عزیز و یاازمحل درآمدهای موسسه انجام میگیرد اقدام نماید .دراین گزارش از حامیان و دریافت کنندگان کمک نام برده نخواهد شد .