اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

جهیزیه

یکی دیگر از خدماتی که توسط موسسه خیریه فاطمیون ریحانه به نیازمندان تحت حمایت واقشار آسیب پذیر ارائه مینماید تامین جهیزیه با کمک خیرین و در حد مقدورات میباشد .

گزارش دهی به خیرین

موسسه خود را موظف میداند تا بصورت دوره ای ( ماهیانه + فصلی + سالیانه و موردی ) نسبت به ارائه گزارش تامین جهیزیه که توسط حامیان عزیز و یا خیرین گرامی انجام میگیرد اقدام نماید .دراین گزارش از حامیان و خیرین و دریافت کنندگان جهیزیه نام برده نخواهد شد .