افزون بر ۳۰ نفر زائر اولی به کربلای معلی اعزام می شوند

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه؛ با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم از سوی حوزه مشارکت های مردمی موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه افزون بر ۳۰ زائر اولی به کربلای معلی اعزام خواهند شد

این ۳۰ نفر پسر از ۱۲ سال به بالا از مددجویان موسسه هستند که برای اولین بار به کربلای معلی اعزام و در زائر سرای دائمی گیلانیان (شهید حسینی) اسکان پیدا می کنند.

مردم و خیرین گرامی با پرداخت هزینه اعزام این عزیزان (به شماره کارت موسسه خیریه فاطمیون ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۴۹۷۶۳۰۲ نزد بانک مهر ایران) می توانند در این کار ارزشمند شریک شوند.


Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny