اوه! نتوانستیم جای گذاری فرمت را انجام بدیم.

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کانون ازدواج آسان

زوجین گرامی پس از انتخاب شریک زندگی خود و بمنظور برگزاری مراسم ازدواج ، میتوانند از خدمات کانون بهرمند شوند .میزان خدماتی که بشما ارائه میشود خیلی بیشتراز مبالغی است که از شما دریافت  میشود و باعث تسهیل دربرگزاری مراسم ازدواج  میگردد

گزارش دهی به حامیان

موسسه خود را موظف میداند تا بصورت دوره ای ( ماهیانه + فصلی + سالیانه و موردی ) نسبت به ارائه گزارش خدمات که توسط حامیان عزیز و یاازمحل درآمدهای موسسه انجام میگیرد اقدام نماید .دراین گزارش از حامیان و دریافت کنندگان کمک نام برده نخواهد شد .