ثبت نام ازدواج آسان

ثبت نام ازدواج آسان

زوجین گرامی پس از انتخاب شریک زندگی خود و بمنظور برگزاری مراسم ازدواج ، میتوانند از خدمات کانون بهرمند شوند . میزان خدماتی که بشما ارائه میشود خیلی بیشتراز مبالغی است که از شما دریافت میشود و باعث تسهیل دربرگزاری مراسم ازدواج میگردد .

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

خدمات کانون*
نشانی*