ثبت نام جهت دریافت جهیزیه

ثبت نام جهت دریافت جهیزیه

دختران یا پسران تحت حمایت ( ویا اقشار اسیب پذیر) پس از عقد وارائه سند ازدواج درنوبت تامین جهیزیه قرارمیگیرند وموسسه بلافاصله پس ازدریافت تصویر سند ازدواج با حامی مربوطه وحامیان دیگر ارتباط برقرارمینماید تا نسبت به تامین هرمقدار از جهیزیه که مقدور ومیسور است اقدام نماید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نشانی*