صدور مجوز احداث آرامستان پردیس در مرحله پایانی

پردیس- امین موقوفه منطقه «شرف النسا کرشت» پردیس از مراحل پایانی صدور مجوز احداث آرامستان در این شهر خبر داد.

صدور مجوز احداث آرامستان پردیس در مرحله پایانی

صدور مجوز احداث آرامستان پردیس در مرحله پایانی

حجت الاسلام سید محمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توافق انجام شده میان سازمان اوقاف و امور خیریه و استانداری تهران اقدامات قانونی و مراحل پایانی احداث آرامستان پردیس در حال اجرا است.

امین موقوفه منطقه «شرف النسا کرشت» پردیس گفت: منابع طبیعی پردیس با همکاری شهردار پردیس پیگیر احداث آرامستان از جهاد کشاورزی بوده و در حال صدور مجوز نهایی برای احداث آرامستان هستند.

وی گفت: سازمان اوقاف مشکلی با احداث آرامستان نداشتیم و توافق کرده و مجوز احداث آرامستان از سوی این سازمان صادر شده است، منابع طبیعی هم مشکلی ندارد و مجوز را صادر کرده است و جهاد کشاورزی نیز در حال صدور مجوز نهایی است.

آقامیری افزود: اوقاف هفت هکتار زمین را مجوز احداث آرامستان داده است، که دو کیلومتر در عمق جنوب دانشگاه آزاد محل احداث است و با حریمی که دارد حدود ۴۲ یا ۴۳ هکتار خواهد شد.

منبع : www.mehrnews.com
Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny