نتایج طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن در رشته لحن منتشر شد

نتایج نهایی سومین دوره طرح سنجش، آموزش و سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن کریم در رشته لحن که در نیم سال دوم ۱۴۰۱ برگزار شده بود، اعلام شد.

نتایج طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن در رشته لحن منتشر شد

نتایج طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن در رشته لحن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نهایی رشته لحن سومین دوره طرح سنجش، آموزش و سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن کریم که با عنوان طرح ساماندهی داوران شناخته می‌شود، از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام شد.

بر همین اساس در این رشته ۲۷ نفر از شرکت‌کنندگان رشته لحن موفق به کسب حدنصاب قبولی در سطوح داوری ۱ تا ۴ شدند.

قبول‌شدگان این طرح که در شهریور و مهرماه ثبت‌نام کرده بودند، در سه مرحله آزمون حضور یافتند. مرحله کتبی در آبان ماه، مرحله شبیه‌سازی در دی ماه و مرحله مصاحبه در اسفندماه سال گذشته برگزار شده است. پیش از این ۶۲ نفر موفق به دریافت مدرک داوری رشته لحن در دوره‌های اول و دوم طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن شده بودند.

طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن در چهار رشته وقف و ابتدا، تجوید، لحن و صوت برگزار می‌شود و تا کنون اسامی سه رشته از چهار رشته این طرح در سومین دوره اعلام شده است.

مسئولان مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه پیش از این از برگزار نشدن طرح ساماندهی در سال ۱۴۰۲ خبر داده بودند. این طرح پس از تنفسی یک ساله و بررسی آسیب‌شناسانه سه دوره قبل، در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت.

منبع : www.mehrnews.com
Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny