بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از پروژه (خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی)

بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از پروژه (خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی)

ظهر روز هشتم فروردین ماه؛ همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان به اتفاق هیئت همراه از پروژه (خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی) در شهرستان رشت بازدید کردند.

Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny