حراج آنلاین پیراهن مهدی طارمی به نفع کودک پرتغالی

پیراهن مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال پورتو برای تامین هزینه‌های درمانی یک کودک پرتغالی به حراج گذاشته شد.

حراج آنلاین پیراهن مهدی طارمی به نفع کودک پرتغالی

حراج آنلاین پیراهن مهدی طارمی به نفع کودک پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، حراج آنلاین پیراهن مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو با امضای این بازیکن به نفع کودک معلول پرتغالی و برای تامین هزینه‌های درمانی او آغاز شد و این حراجی فردا به پایان می‌رسد.

این پیراهن به نفع فیلیپه فریرا کودک پرتغالی به حراج گذاشته شده است؛ کودکی که پدرش در درخواست از طارمی برای گرفتن پیراهن این مهاجم نوشته بود: ««طارمی آیا می‌توانی برای کمک به پرداخت هزینه‌های درمانی پسرم فیلیپه فریرا، پسر خاصی که نمی بیند، حرف نمی‌زند و راه نمی‌رود، پیراهن امضا شده خود را به حراج بگذاری؟»

طارمی به فاصله کمی از درخواست پدر این کودک، پیراهنش را امضا کرد و برای او فرستاد.

قیمت پایه برای حراج این پیراهن ۶۰ یورو تعیین شده است و پس از پایان زمان حراجی، به بالاترین قیمت درخواستی به فروش می‌رسد.

حراج آنلاین پیراهن مهدی طارمی به نفع کودک پرتغالی

منبع : www.mehrnews.com
Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny