محور فعالیت‌های امنای موقوفات بر حفظ و افزایش بهره‌وری است

رمضانی گفت: فعالیت‌های امنای موقوفات بر حفظ عین و افزایش بهره‌وری موقوفات متمرکز است؛ کشف رقبات جدید، به‌روزرسانی اجارات، تغییر کاربری رقبات و ... از مهمترین فعالیت‌های امنای موقوفات است.

محور فعالیت‌های امنای موقوفات بر حفظ و افزایش بهره‌وری است

محور فعالیت‌های امنای موقوفات بر حفظ و افزایش بهره‌وری است

محمد رمضانی مدیرکل امور امنا و متولیان موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مردمی اداره موقوفات طی چند سال اخیر و ثمرات این کار، اظهار کرد: قانون‌گذار، سازمان اوقاف و امور خیریه را مقید کرده است که از ظرفیت مردمی در اداره کردن موقوفات استفاده کند و ما بر این اساس هیئت امنا را برای موقوفات منصوب می‌کنیم؛ هیئت امنا ترکیبی از چند نفر امین است.

وی در خصوص تفاوت متولی موقوفات و امین موقوفات تصریح کرد: متولی بر اساس وقف‌نامه، وظیفه‌اش اداره موقوفه است و تصمیم‌گیری‌ها و بسیاری از اختیاراتی که سازمان اوقاف و امور خیریه باید در حوزه‌های مختلف از سلسله‌مراتب اداری بگیرد، متولی این اختیارات را دارد، اما امین موقوفه چنین اختیاراتی ندارد؛ امین به‌معنی واقعی کلمه بازوی اجرایی سازمان اوقاف و امور خیریه است که فارغ از آن بروکراسی اداری و محدودیت‌هایی که سیستم کارمندی و اداری دارد، می‌تواند کارش را انجام دهد و خودش هم پیگیر باشد که این پیشنهادات و اتفاقاتی که افتاده به نتیجه برسد.

مدیرکل امور امنا و متولیان موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار امین در کشور، گفت: برای انتخاب امین برای یک موقوفه، پالایش‌هایی انجام می‌شود؛ ما برای اینکه در تمام بلوک‌هایمان بتوانیم از ظرفیت امین استفاده کنیم، باید تعداد اعضای هیئت‌امنایمان به حدود ۴ هزار نفر برسد؛ یعنی هدف‌گذاری در امنا ۴ هزار نفر است.

رمضانی با بیان اینکه حدود ۸۳۰ بلوک موقوفه در کل کشور داریم، یادآور شد: اگر بخواهیم برای هیئت‌امنای این بلوک‌ها امین انتخاب کنیم بین سه تا پنج نفر باید امین داشته باشیم که نهایتاً حدود ۴ هزار نفر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه محور فعالیت‌های امنای موقوفات بر حفظ عین و افزایش بهره‌وری موقوفات متمرکز است، افزود: کشف رقبات جدید، به‌روزرسانی اجارات، تغییر کاربری رقبات، پیگیری اسناد مالکیت و پیگیری پرونده‌های حقوقی از مهمترین فعالیت‌های امنای موقوفات است که با محوریت بازدیدهای میدانی انجام می‌شود.

مدیرکل امور امنا و متولیان موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: شناسایی و پیشنهاد رقباتی که قابلیت و زمینه سرمایه‌گذاری را دارند از وظایف مهم امنای موقوفات در راستای افزایش بهره‌وری موقوفات است؛ هر مورد دیگری که ادارات اجرایی در قبال موقوفات وظیفه دارند امین هم می‌تواند در آن حوزه ورود کند، اما در تمام این‌ها نقطه عطف این است که حتماً باید با هماهنگی اداره اجرایی باشد و اصلاً این هماهنگی و تعامل ادارات اجرایی با امنا است که باعث پیشرفت کار می‌شود.

رمضانی خاطرنشان کرد: ما در راستای تعامل و هماهنگی رؤسای ادارات کل و امنای موقوفات همایش‌هایی را در سال جاری داریم برگزار کرده‌ایم؛ در این همایش‌ها امنایی که شروع به کار کردند و حکم دارند به‌اضافه رؤسای ادارات اجرایی شرکت می‌کنند؛ هدفمان هم این است امین و رؤسای ادارات با یکدیگر تعامل داشته باشند.

منبع : www.mehrnews.com
Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny