اهدای 15سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش به ارزش345میلیون تومان

اهدای 15سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش به ارزش345میلیون تومان

هر سری شامل 10 قلم: یخچال،اتو،قابلمه،فرش،گاز،ماشین لباس شویی،جارو برقی ،پتو،سرویس چینی،قاشق وچنگال
که توسط نهادهای دولتی و خیرین تهیه شده و به نوعروسان تحت پوشش موسسه خیریه فاطمیون اهدا گردید

 

از تمامی عزیزانی که ما را در این امر خیر یاری دادند تشکر بعمل می آید

 

Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny