عملکرد خیریه

100

حامیان

150

حمایت شوندگان

100

پروژه ها

5000000

کل مبلغ جمع آوری شده

مانده بدهكار
گردش بستانكار
گردش بدهكار
ماه
13,550,202,770.00
24,783,274,203.00
38,333,476,973.00
بهمن

خطا، قالب داده نامعتبر است. لطفا فرمت داده را اصلاح کنید و دوباره ارسال کنید. با تشکر!

هیچ نتیجه ای یافت نشد